postheadericon Umowy podpisane

9 października 2009 roku podpisane zostały umowy na dofinasowanie budowy dróg w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty przewidują kompleksową modernizację dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy Województwa”.

Umowy zostały podpisane przez Wicemarszałka Wojciecha Drożdża i Wójta Teresę Dera.

Projekty te to:

 

„Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra – etap I w miejscowości Dobra” o wartości 2 076 440. Kwota dofinansowania: 951 600.

 

„Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra – etap IV w miejscowości Mierzyn” o wartości 2 029 470. Kwota dofinansowania: 839 970.

 

„Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra – etap III w miejscowości Dołuje” o wartości 2 048 136. Kwota dofinansowania: 850 767.