postheadericon Ulica Ośiedle Pod Lipami otwarta

2 lipca 2010 roku uroczyście, w obecności mieszkańców Osiedla pod Lipami, radnych i sołtysa wsi Mierzyn, Wójta Gminy Dobra Teresa Dera przekazała do użytku nowo wykonaną drogę na osiedlu.
Prace przy budowie drogi prowadzono od stycznia do czerwca ( z wyłączeniem okresu zimowego ). Wykonawcą robót był Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Dykowski ze Szczecina.

Wartość robót wyniosła ponad 2 mln zł z czego 839 970,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.