postheadericon Mierzyn

PROJEKT NR UDA-RPZP.02.01.02-32-044/09-00: "KOMPEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP IV W MIEJSCOWOŚCI MIERZYN” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Inwestycja zlokalizowana na działce gruntowej nr nr 365/217; 365/218; 365/206; 510/2; 221/31, na ulicy Osiedle Pod Lipami w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Nowo wybudowana droga posiada parametry techniczne i eksploatacyjne odpowiadające klasie ulicy L

Przebudowana ulica zapewnia dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości), służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

W ramach realizacji Projektu powstał:

Pas jezdny o długości 1295 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 1956 m

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 607 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 2146 m2

Przejścia dla pieszych – szt. 6

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – szt. 4

Kanalizacja deszczowa – 328 m.

 

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 679 940.00 PLN w tym 839 970.00PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych był Zakład  Robót Inżynieryjno -  Budowlanych  Andrzej  Dykowski ul.  Jemiołowa  14, 71-713  Szczecin