postheadericon Mierzyn

PROJEKT NR WND-RPZP.02.01.02-32-125/09: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP V PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W MIERZYNIE” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. NR UMOWY:  UDA-RPZP.02.01.02-32-125/09-00.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Realizacja inwestycji objętej projektem odbywała się na terenie Gminy Dobra, w miejscowości Mierzyn na ulicy Wspólnej.

W wyniku wdrożenia zadania osiągnięte zostały parametry techniczne i eksploatacyjne odpowiadające klasie ulicy D. Przebudowana ulica zapewni dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości) i innych użytkowników oraz służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

 

Po realizacji projektu powstały m.in. :

• pas jezdny o długości 533,11 m

• chodniki o szerokości 1,77-2,28 m o długości 1035,00 m

• zjazdy indywidualne

• 18 słupów oświetleniowych

• 2 urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci zapór drogowych U-20c

 

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 035 935.09 PLN, w tym 510 090.00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych był  BEN-BRUK Benedykt Chłap, ul. Ceglana 10, 73-110 Stargard Szczeciński.