postheadericon Bezrzecze

PROJEKT NR RPOWZ/2.1.2/2009/048/Sz.: "KOMPEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP II W MIEJSCOWOŚCI BEZRZECZE” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Inwestycja zlokalizowana na działce gruntowej nr:  10/63; 10/55, na ulicach: Drozdowej i Starowiejskiej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Nowo wybudowana droga posiada parametry techniczne i eksploatacyjne odpowiadające klasie ulicy L

Przebudowana ulica zapewnia dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości), służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

 

W ramach realizacji Projektu powstał:

ul. Drozdowa

Pas pieszo - jezdny o długości 251 m

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 102 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 179 m2

W ramach robót dodatkowych sfinansowanych w całości przez gminę Dobra system kanalizacji deszczowej

ul. Starowiejska

Pas pieszo - jezdny o długości 639 m

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 188 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 1055 m2.

 

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 056 276.00 PLN w tym 528138.00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych był Zakład  Robót Inżynieryjno -  Budowlanych  Andrzej  Dykowski ul.  Jemiołowa  14, 71-713  Szczecin