postheadericon Dołuje

PROJEKT NR UDA-RPZP.02.01.02-32-049/09-00: "KOMPEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP III W MIEJSCOWOŚCI DOŁUJE” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Przebudowana ulica zapewnia dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości), służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

 

W ramach realizacji Projektu powstało:

 

1. ul. Bławatkowa

Pas jezdny o długości 410 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 367 m , powierzchnia chodnika 674 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 325 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 1389 m2

 

2. ul. Irysowa

Pas jezdny o długości 97 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 94 m , powierzchnia chodnika 172 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 52 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 358 m2

 

3. ul. Krokusowa

Pas jezdny o długości 185 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 174 m , powierzchnia chodnika 316 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 182 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 568 m2

 

4. ul. Makowa

Pas jezdny o długości 402 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 350 m , powierzchnia chodnika 644 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 286 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 1433 m2

 

5. ul. Rumiankowa

Pas jezdny o długości 245 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 229 m , powierzchnia chodnika 402 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 221 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 798 m2

 

6. ul. Wrzosowa

Pas jezdny o długości 123 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 147 m , powierzchnia chodnika 286 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 78 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 365 m2

Ponadto, w przebiegu ulic wybudowano kanalizację deszczową o długości 372 m, powstało 12 nowych przejść dla pieszych.

 

Całkowita wartość Projektu wyniosła 2 048 136.00PLN w tym 850767.00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum  firm: FDO  Sp.  z o.o.  - Lider konsorcjum Leśno  Górne 1,72-004  Tanowo oraz ELBLUD  s.c.  Jarosław  Sajewicz,  Elżbieta  Tomasiak  ul. Hangarowa  2, 70-767  Szczecin  -  partner  konsorcjum