postheadericon Dobra

PROJEKT NR UDA-RP2P.02.01.02-32-046/09-0PN.: "KOMPEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP I W MIEJSCOWOŚCI DOBRA” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Inwestycja zlokalizowana na działce gruntowej nr: 214/1, na ul. Poziomkowej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Nowowybudowana droga posiada parametry techniczne i eksploatacyjne odpowiadające klasie ulicy L

Przebudowana ulica zapewnia dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości), dojazd do szkoły podstawowej oraz boiska sportowego, służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

 

W ramach projektu powstał :

Pas jezdny szerokości 5,00m, długości 1520 m , powierzchnia jezdni 7600 m2

Chodnik szerokości 2,00m, długości 1628 m, powierzchnia chodnika 3256 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 168 m2

Przejścia dla pieszych – szt. 4

Kanalizacja deszczowa – 120 m

Zieleń - trawnik o powierzchni 1939 m2.

 

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 903 200.00 PLN w tym 951 600.00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Usługowo Handlowy Zygmunt Staszak ul. Kaliny 23/1, 71- 118 Szczecin