postheadericon Mierzyn

PROJEKT NR WND-RPZP.02.01.02-32-125/09: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP V PRZEBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ W MIERZYNIE” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013. NR UMOWY:  UDA-RPZP.02.01.02-32-125/09-00.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Realizacja inwestycji objętej projektem odbywała się na terenie Gminy Dobra, w miejscowości Mierzyn na ulicy Wspólnej.

W wyniku wdrożenia zadania osiągnięte zostały parametry techniczne i eksploatacyjne odpowiadające klasie ulicy D. Przebudowana ulica zapewni dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości) i innych użytkowników oraz służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

Więcej…

 

postheadericon Mierzyn

PROJEKT NR UDA-RPZP.02.01.02-32-044/09-00: "KOMPEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP IV W MIEJSCOWOŚCI MIERZYN” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Inwestycja zlokalizowana na działce gruntowej nr nr 365/217; 365/218; 365/206; 510/2; 221/31, na ulicy Osiedle Pod Lipami w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Nowo wybudowana droga posiada parametry techniczne i eksploatacyjne odpowiadające klasie ulicy L

Przebudowana ulica zapewnia dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości), służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

Więcej…

 
Współfinansowane z:

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
2007 - 2013

Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska

Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
tel. 0 91 311 30 48, fax: 0 91 424 15 45

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl
www.dobraszczecinska.pl

 

Inżynier Projektu i Nadzór

Prozped Consulting
Piotr Rozpędek

pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Tel. /fax: 0 91 45 01 201

e-mail: poczta@prozped.eu
www.prozped.eu

Wykonawca

Zakład Robót
Inżynieryjno - budowlanych
Andrzej Dykowski

ul. Jemiołowa 14
71-713 Szczecin
Tel. 602 32 25 13

e-mail: @.pl
www..com