postheadericon Dołuje

PROJEKT NR UDA-RPZP.02.01.02-32-049/09-00: "KOMPEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE DOBRA – ETAP III W MIEJSCOWOŚCI DOŁUJE” JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

BENEFICJENTEM pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 poddziałanie 2.1.2  była Gmina Dobra

Przebudowana ulica zapewnia dostępność dla mieszkańców (dojazdy do nieruchomości), służb publicznych, specjalnych i ratunkowych. Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodowych i ruchu pieszych.

 

W ramach realizacji Projektu powstało:

 

1. ul. Bławatkowa

Pas jezdny o długości 410 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 367 m , powierzchnia chodnika 674 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 325 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 1389 m2

 

2. ul. Irysowa

Pas jezdny o długości 97 m

Chodnik szerokości 2,00m, długości 94 m , powierzchnia chodnika 172 m2

Zjazdy indywidualne i publiczne o powierzchni 52 m2

Zieleń - trawnik o powierzchni 358 m2

 

Więcej…

 
Współfinansowane z:

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
2007 - 2013

Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska

Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
tel. 0 91 311 30 48, fax: 0 91 424 15 45

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl
www.dobraszczecinska.pl

 

Inżynier Projektu i Nadzór

Prozped Consulting
Piotr Rozpędek

pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
Tel. /fax: 0 91 45 01 201

e-mail: poczta@prozped.eu
www.prozped.eu

Wykonawca

KONSORCJUM FIRM:

FDO Sp. z o. o.
Lider konsorcjum
ul. Leśno Górne 1
72-004 Szczecin

ELBUD s. c. Jarosław Sajewicz
Partner konsorcjum

Elżbieta Tomisiak
ul. Hangarowa 2
70-767 Szczecin