postheadericon Kolejna umowa podpisana

24 marca 2010 roku podpisana została kolejna umowa na dofinansowanie budowy dróg w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  Podobnie jak poprzednie umowy, tak i ta przewiduje środki na kompleksową modernizację dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy Województwa”.

Umowa zostały podpisana przez Wicemarszałka Wojciecha Drożdża i Wójta Teresę Dera i dotyczy zadania: „Kompleksowa m odernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra – etap II w miejscowości Bezrzecze" - dotyczy ulic: Starowiejskiej i Drozdowej.
W ramach podpisanej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 528 138 zł.
 
Współfinansowane z:

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
2007 - 2013

Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska

Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
tel. 0 91 311 30 48, fax: 0 91 424 15 45

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl
www.dobraszczecinska.pl

 

Galeria
  • Galeria
  • Galeria
  • Galeria
  • Galeria