postheadericon Ulica Ośiedle Pod Lipami otwarta

2 lipca 2010 roku uroczyście, w obecności mieszkańców Osiedla pod Lipami, radnych i sołtysa wsi Mierzyn, Wójta Gminy Dobra Teresa Dera przekazała do użytku nowo wykonaną drogę na osiedlu.
Prace przy budowie drogi prowadzono od stycznia do czerwca ( z wyłączeniem okresu zimowego ). Wykonawcą robót był Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Dykowski ze Szczecina.

Wartość robót wyniosła ponad 2 mln zł z czego 839 970,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

postheadericon Kolejna umowa podpisana

24 marca 2010 roku podpisana została kolejna umowa na dofinansowanie budowy dróg w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  Podobnie jak poprzednie umowy, tak i ta przewiduje środki na kompleksową modernizację dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działania 2.1 „Zintegrowany system transportowy Województwa”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Współfinansowane z:

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
2007 - 2013

Narodowa Strategia Spójności

Unia Europejska

Inwestor

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
tel. 0 91 311 30 48, fax: 0 91 424 15 45

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl
www.dobraszczecinska.pl

 

Galeria
  • Galeria
  • Galeria
  • Galeria
  • Galeria